دفتر کارآفرینی و ارتباط با جامعه
 
En ورود 0

تاریخچه دانشگاه 

 

 

دانشگاه هرمزگان به استناد مصوبه 1370/7/10 شوراي گسترش آموزش عالي و با مجوز راه اندازي 6 رشته آموزشي در مقطع كارشناسي (مهندسي صنايع، مهندسي مكانيك، دبيري رياضي، دبيري فيزيك، دبيري ادبيات فارسي) در دهه فجر سال 1370 تاسيس و در سال 1371 فعاليت آموزشي خود را آغاز نمود. در حال حاضر دانشگـاه با داشتـن قريب به 6000 دانشجـوي دختـر و پسـر در مقاطع تحصيلي مختلف (40 رشته محل كارشناسي، 71 رشته محل كارشناسي ارشد و 32 رشته محل در مقطع دكترا) مشغول به فعاليت است. هرم دانشجويي دانشگاه در حال حاضر بصورت 72 درصد دانشجوي كارشناسي، 25 درصد دانشجوي كارشناسي ارشد و 3 درصد دانشجوي دكتري مي باشد.

ساختار تشكيلاتي عملياتي شده مصوب دانشگاه داراي پنج حوزه معاونت (معاونت طرح و توسعه، معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي، معاونت پژوهشي و فناوري، معاونت دانشجويي، معاونت فرهنگي و اجتماعی)، هفت دانشكده (دانشکده فني و مهندسي، دانشکده علوم پايه، دانشکده علوم و فنون دريايي، دانشکده كشاورزي و منابع طبيعي، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری و دانشکده مهندسی شیمی و نفت)، مجتمع آموزشي عالي ميناب و سه پژوهشكده (پژوهشکده مطالعات و تحقيقات هرمز، پژوهشکده بيابان هاي ساحلي، پژوهشکده منطقه ­اي جنگل هاي حرا) مي باشد. مجموعه حوزه های در حال استفاده دانشگاه در زیربنایی بالغ بر 55000 متر مربع (اداری 6000 متر مربع، خوابگاهی 20000 متر مربع، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی 29000 مترمربع) مشغول به فعالیت می باشد. شايان ذكر است در حال حاضر تعداد 210 عضو هيات علمي در دانشگاه هرمزگان مشغول انجام امور آموزشي و پژوهشي مي باشند كه هرم هيات علمي دانشگاه در حال حاضر شامل 4 عضو هیأت علمی در مرتبه استاد، 51 نفر در مرتبه دانشيار، 170 استاديار و 26 مربي مي باشد.

 

بازدید امروز: 5    بازدید کل: 3195