دفتر کارآفرینی و ارتباط با جامعه
 
En ورود 0

 مدیریت کارآفرینی و ارتباط با جامعه که قبلا تحت عنوان دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی در دانشگاه و با هدف ایجاد ارتباط بین دانشگاه ، صنعت و جامعه به عنوان کانونی جهت پذیرش نیازهای مراکز صنعتی - خدماتی ، تخصصی ، فنی و مهندسی و پژوهشی در قالب پروژه های تحقیقاتی مطالعاتی ، مشاوره ای ، نظارتی و اجرائی در سطح کشور و انعکاس این نیازها به اساتید دانشکده ها و محققین راه اندازی شده است .

برنامه ریزی و هماهنگی پروژه های تحقیقاتی و انجام فعالیتهای مطالعاتی ، مشاوره ای ، نظارتی و اجرائی مربوط به نیازهای تخصصی مراکز و سازمانهای دولتی و خصوصی با استفاده هرچه بیشتر از امکانات و پتانسیل های موجود در دانشگاه و خارج از دانشگاه از جمله فعالیتهای این دفتر می باشد.

مهمترین اهداف مدیریت کارافرینی و ارتباط با جامعه فهرست وار به شرح ذیل می باشد:

1)     تجاري سازي ايده­ ها، اختراعات و يافته­ هاي پژوهشي

2)     حمايت از راه ­اندازي مرکز رشد فناوري

3)     ساماندهي کارآموزي و کارورزي دانشجويان

4)     تعامل با سازمان­ها، مراکز صنعتي بيروني و دريافت نيازها و مشکلات تحقيقات آنان و ارائه راه حل

5)     برگزاري جلسات و نشست مشترک با سازمان­ها، نهادها، صنايع و ... در راستاي ايجاد ارتباط بيش تر بين دانشگاه و صنعت و زمينه سازي عقد تفاهم­ نامه و  قرارداد های پژوهشی 

6)      جذب نخبگان علمي دانشگاه در قالب متخصصين مشمول

7)     حمايت از صاحبان نظريه و نوآوران در عرصه علوم انساني در برپائي کرسي­ هاي نظريه پردازي نقد و مناظره

8)     ساماندهي و برنامه­ ريزي مسابقات و جشنواره­ هاي منطقه­ اي، ملي و بين­ المللي در دانشگاه

9)     ساماندهي و برنامه ريزي اختراعات برتر و برپائي نمايشگاه­ هاي تخصصي فناوري، پژوهشي و فن­ بازار

 

 

بازدید امروز: 5    بازدید کل: 2938