دفتر کارآفرینی و ارتباط با جامعه
 
En ورود 0

فراخوان

فراخوان امریه سربازی دانشگاه هرمزگان در سال 1402

فراخوان امریه سربازی دانشگاه هرمزگان در سال 1402

فراخوان امریه سربازی دانشگاه هرمزگان در سال ۱۴۰2

تمامی رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد و دکتری

محل خدمت: دانشگاه هرمزگان، مدیریت کارآفرینی و ارتباط با جامعه
تاریخ اعزام : 1402/06/01

مهلت ثبت نام : از تاریخ 1402/03/31 لغایت 1402/04/05
لینک ثبت نام :
https://amriye.msrt.ir

 

 

بازدید امروز: 3    بازدید کل: 3063
captcha