دفتر کارآفرینی و ارتباط با جامعه
 
En ورود 0

کتاب

کتاب پایان نامه ها و رساله های برتر تقاضا محور دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و موسسات آموزش عالی منتشر شد.

کتاب پایان نامه ها و رساله های برتر تقاضا محور دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و موسسات آموزش عالی منتشر شد.

کتاب پایان نامه ها و رساله های برتر تقاضا محور دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و موسسات آموزش عالی منتشر شد

 سال انتشار ( ۱۴۰۲)

 لینک صفحه اصلی سامانه ساجد:https://sajed.msrt.ir

 آدرس دانلود فایل pdf کتاب در سامانه ساجد:https://sajed.msrt.ir/report/index

بازدید امروز: 3    بازدید کل: 520
captcha