دفتر کارآفرینی و ارتباط با جامعه
 
En ورود 0

فراخوان

طرح واگذاری غرفه های مرکز کارآفرینی و نو آوری

طرح واگذاری غرفه های مرکز کارآفرینی و نو آوری ویژه دانشجویان دانشگاه هرمزگان

دفتر کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه هرمزگان در راستای ایجاد زیرساخت کارآفرینی و مهرت افزائی و حمایت از دانشجویان مستعد در نظر دارد نسبت اجاره غرفه های مرکز کارآفرینی و نو آوری  به مدت یک سال اقدام می نماید علاقه مندان میتوانند در صورت تمایل دردرخواست خود را بشرح ذیل ارسال نمایند:

1- نامه درخواست دانشجو به این دفتر

2- کپی کارت دانشجوئی 

3- طرح کسب و کار ( شرح فعالیت ، لیست تجهیزات ، هزینه های مربوطه ) 

مهلت ارسال درخواست دانشجویان حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جاری می باشد.

بازدید امروز: 4    بازدید کل: 660
captcha