دفتر کارآفرینی و ارتباط با جامعه
 
En ورود 0

نشست

نشست مشترک هم افزائی و همفکری در راستای پبشبرد اهداف مشترک پژوهشی فی مابین دانشگاه هرمزگان و شرکت پالایش نفت بندرعباس

جلسه هم افزائی و همفکری در راستای پبشبرد اهداف مشترک پژوهشی

نشست مشترک هم افزائی و همفکری در راستای پبشبرد اهداف مشترک پژوهشی فی مابین دانشگاه هرمزگان وشرکت پالایش نفت بندرعباس  روز سه شنبه مورخ 1403/03/30  برگزار گردید و موارد ذیل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

1- انعقاد تفاهم نامه 

2- دوره های مهارت افزائی متقابل 

3- انجام بازدید علمی  ویژه دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه هرمزگان 

4- برگزاری دوره های کارآموزی 

5- بورسیه صنعتی دانشجویان 

بازدید امروز: 3    بازدید کل: 425
captcha